Sàn gỗ My Floor M1204 – Harbor Oak Grey

  Thông tin mô tả:
  Xem chi tiết trang trí cho bài viết “Harbor Oak Grey”
  Màu sắc: Màu xám
  Cấu trúc: ER (Đăng ký nổi)
  Phân bổ: Tấm ván nhà Biệt thự
  Độ dài: 1375 mm
  Chiều rộng: 188 mm
  Sức mạnh: 12 mm
  Sử dụng lớp: AC5 / 33 (yêu cầu tối thiểu đối với vật liệu lót là CS 60kPa và DL 2 theo EN 16354.)
  Fugue: V4 (tất cả các vòng)
  • Showroom Vĩnh Phúc: Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc