Sàn gỗ My Floor M8086 – Mailand Eiche

  Thông tin mô tả:
  Tại đây bạn có thể xem chi tiết trang trí cho bài viết “Mailand Eiche”
  Màu sắc: Thiên nhiên
  Cấu trúc: AF (Tầng xác thực)
  Phân bổ: Nhà nghỉ
  Độ dài: 1380 mm
  Chiều rộng: 193 mm
  Sức mạnh: 8 mm
  Sử dụng lớp: AC5 / 32
  Fugue: không có
  • Showroom Vĩnh Phúc: Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc