Sàn gỗ My Floor ML1011 – Macro Grey Oak

  Thông tin mô tả:
  Tại đây bạn có thể xem chi tiết trang trí cho bài viết “Makro Eiche Grau”
  Màu sắc: Màu xám
  Cấu trúc: ER (Đăng ký nổi)
  Phân bổ: Tấm ván nhà chung cư
  Độ dài: 1845 mm
  Chiều rộng: 244 mm
  Sức mạnh: 10 mm
  Sử dụng lớp: AC5 / 33 (yêu cầu tối thiểu đối với vật liệu lót là CS 60kPa và DL 2 theo EN 16354.)
  Fugue: V4 (tất cả các vòng)
  • Showroom Vĩnh Phúc: Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc