Sàn gỗ My Floor MV805 – Timless Oak Natur

  Thông tin mô tả:
  Tại đây bạn có thể xem chi tiết trang trí cho bài viết “Timless Oak Natur”
  Màu sắc: thiên nhiên
  Cấu trúc: ER (Đăng ký nổi)
  Phân bổ: Tấm ván nhà tranh
  Độ dài: 1380 mm
  Chiều rộng: 193 mm
  Sức mạnh: 8 mm
  Sử dụng lớp: AC5 / 32
  Fugue: V4 (tất cả các vòng)
  • Showroom Vĩnh Phúc: Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc