Sàn gỗ My Floor MV865 – Bali Teak

  Thông tin mô tả:
  Thông tin chi tiết “Teak Bali”
  Màu sắc: tối
  Cấu trúc: AF (Tầng xác thực)
  Phân bổ: Tấm ván nhà tranh
  Độ dài: 1380 mm
  Chiều rộng: 193 mm
  Sức mạnh: 8 mm
  Sử dụng lớp: AC5 / 32
  Fugue: V4 (tất cả các vòng)
  • Showroom Vĩnh Phúc: Lạc Long Quân, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc